Đứa Con Của Tự Do - Sons Of Liberty

7+ | 2013 | 5670 phút

Xem phim

Một đơn vị hoạt động đặc biệt chạy đua để tìm và ngăn chặn việc chế tạo một thiết bị hạt nhân vi mô tàn phá được tạo ra bởi một nhóm lính đánh thuê cực đoan có niềm tin chính trị làm mờ ranh giới giữa khủng bố và cách mạng.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Keith David

Thể loại: Kịch tính Tội phạm Hành động

Quốc gia: Mỹ

Đánh giá: 4.0

Đoạn phim giới thiệu