Tình Yêu Bất Ngờ - Nice 2 Meet U

7+ | 2014 | 5489 phút

Xem phim

Phim kể về các vấn đề phát sinh từ mối quan hệ giữa các chủng tộc và cố gắng tìm sự cân bằng ổn định giữa hai luồng suy nghĩ Đông và Tây.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên:  Nitin Parasher

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 5.5

Đoạn phim giới thiệu