Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt

7+ | 2019 | 40 tập

Xem phim

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt được phát song song với đài Trung Quốc vào lúc 19h hàng ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, ĐỘC QUYỀN trên 5DMAX. Bộ phim xoay quanh cô gái hiện đại cổ linh, tinh quái Lôi Lôi (Triệu Lộ Tư). Lôi Lôi mê xuyên không nên đã tiêu tốn số tiền không nhỏ để về thời cổ đại, nơi có các đại hiệp, thiếu hiệp; các tiểu thư yêu kiều. Cô bị mắc vào một đoạn tình cảm rối ren trong thời cuộc phân tranh giữa hai phe chính - tà. Câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng không kém phần phức tạp, dở khóc dở cười cũng từ đó bắt đầu.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Tình cảm Khoa Học Lãng mạn

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 1 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 2 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 3 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 4 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 5 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 6 36 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 7 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 8 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 9 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 10 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 11 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 12 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 13 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 14 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 15 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 16 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 17 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 18 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 19 40 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 20 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 21 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 22 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 23 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 24 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 25 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 26 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 27 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 28 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 29 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 30 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 31 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 32 40 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 33 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 34 39 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 35 38 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 36 40 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 37 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 38 37 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 39 41 phút
Thiên Lôi Nhất Bộ Chi Xuân Hoa Thu Nguyệt (Phát song song) - Tập 40 (Tập cuối)