Đối Đầu Định Mệnh

7+ | 2017 | 58 tập

Xem phim

Fikret Karakaya, một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất của Cappadocia, muốn kết hôn với Zuhre trẻ trung, xinh đẹp. Cho dù Zuhre phản đối nhưng do nghèo và cần tiền nên cô bị gia đình bán. Trên đường tới Cappadocia để chuẩn bị đám cưới, cô chạy trốn và gặp Seyit, một chàng trai trẻ thật thà, dũng cảm và sống vì gia đình. Cuộc đời của Zuhre và Seyit từ đây sẽ trở thành một cơn ác mộng khi phải đối mặt với Fikret - hôn thê của Seyit và Zekka - con trai Fikret, chủ của hộp đêm lớn tại Istanbul, một kẻ cùng với cha mình là một thế lực vô cùng đáng sợ mà không ai muốn chống lại.
Xem thêm

Thông tin

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 5.5

Danh sách tập

Đối Đầu Định Mệnh - Tập 1 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 2 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 3 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 4 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 5 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 6 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 7 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 8 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 9 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 10 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 11 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 12 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 13 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 14 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 15 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 16 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 17 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 18 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 19 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 20 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 21 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 22 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 23 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 24 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 25 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 26 44 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 27 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 28 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 29 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 30 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 31 44 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 32 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 33 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 34 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 35 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 36 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 37 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 38 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 39 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 40 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 41 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 42 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 43 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 44 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 46 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 47 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 48 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 49 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 50 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 51 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 52 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 53 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 54 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 55 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 56 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 57 43 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 58 44 phút
Đối Đầu Định Mệnh - Tập 59 44 phút