Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon

7+ | 2019 | 32 tập

Xem phim

Bản quyền phim thuộc 5DMAX. Bộ phim được làm dựa trên một cuốn tiểu thuyết cùng tên, kể về một vị vua trẻ cố gắng bảo vệ mối tình đầu của mình. Để làm được điều đó, nhà vua phải nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan mai mối hàng đầu thời Joseon - Flower Crew (Biệt Đội Hoa Hòe). Những người trong cơ quan này phải thực hiện sứ mệnh, mạo hiểm kể cả mạng sống để biến cô gái thường dân Gae Ddong trở thành người phụ nữ quý phái nhất.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Cổ Trang PHIM BỘ HOT

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 1 39 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 2 30 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 3 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 4 34 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 5 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 6 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 7 34 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 8 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 9 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 10 30 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 11 34 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 12 30 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 13 34 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 14 30 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 15 32 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 16 32 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 17 31 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 18 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 19 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 20 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 21 32 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 22 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 23 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 24 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 25 31 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 26 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 27 33 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 28 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 29 32 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 30 31 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 31 35 phút
Biệt Đội Hoa Hòe: Trung Tâm Mai Mối Joseon - Flower Crew - Tập 32 33 phút