Thanh Vân Chí

7+ | 2016 | 74 tập

Xem phim

Tru Tiên Thanh Vân Chí là bộ phim truyền hình chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng Tru Tiên của nhà văn Tiêu Đỉnh. Cậu bé Trương Tiểu Phàm xuất thân từ Thảo Miếu thôn, vì cứu giúp Phổ Trí thần tăng của Thiên Âm tự mà toàn thôn gặp họa diệt vong. Trương Tiểu Phàm mồ côi cùng người bạn Lâm Kinh Vũ đầu nhập Thanh Vân môn. Lâm Kinh Vũ thuộc Long Thủ phong do Thương Tùng đạo nhân quản lý, còn Trương Tiểu Phàm phân về Đại Trúc phong do Điền Bất Dịch quản lý. Tiểu Phàm trong người mang Phệ Huyết châu là vật mang tà khí cực lớn... 10 năm sau, giang hồ loạn lạc, không còn nữa một Trương Tiểu Phàm bình dị tự ti, thay vào đó là Phó tông chủ Quỷ vương tông Quỷ Lệ, biểu hiện lạnh lùng vô tình, tài nghệ cực cao, giang hồ gọi tên Huyết công tử, cùng Diệu công tử Kim Bình Nhi của Hợp Hoan phái và Độc công tử Tần Vô Viêm của Vạn Độc môn xưng danh Ma giáo tam công tử. Từ lúc Tru tiên kiếm hạ, Bích Dao chìm trong hôn mê không tỉnh, Quỷ Lệ ôm tâm niệm duy nhất là cứu tỉnh Bích Dao...
Xem thêm

Danh sách tập

Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 1 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 2 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 3 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 4 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 5 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 6 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 7 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 8 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 9 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 10 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 11 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 12 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 13 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 14 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 15 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 16 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 17 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 18 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 19 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 20 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 21 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 22 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 23 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 24 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 25 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 26 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 27 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 28 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 29 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 30 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 31 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 32 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 33 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 34 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 35 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 36 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 37 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 38 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 39 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 40 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 41 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 42 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 43 45 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 44 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 45 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 46 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 47 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 48 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 49 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 50 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 51 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 52 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 53 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 54 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 55 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 56 44 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 57 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 58 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 59 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 60 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 61 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 62 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 63 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 64 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 65 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 66 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 67 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 68 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 69 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 70 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 71 43 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 72 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 73 42 phút
Thanh Vân Chí - The legend of Qing Yun - Tập 74 42 phút