Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

7+ | 2019 | 37 tập

Xem phim

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng: “7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc” - tác giả Ân Tầm, được phát song song đài Trung Quốc vào lúc 21h từ ngày 04/10/2019. Bộ phim xoay quanh chuyện tình yêu của chuyên gia pháp y Lục Bắc Thần và nữ bác sĩ Cố Sơ. Thời thanh xuân, Cố Sơ từng đem lòng yêu sâu đậm chàng trai tên Lục Bắc Thâm, vì một số lý do, họ phải chia tay nhau trong đau đớn. Nhiều năm sau, Cố Sơ vô cùng bất ngờ khi gặp Lục Bắc Thần - anh trai sinh đôi của Bắc Thâm. Họ bị cuốn vào nhiều vụ án cùng nhau và những bí mật liên quan đến hiện tại và quá khứ.
Xem thêm

Danh sách tập

Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 1 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 2 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 3 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 4 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 5 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 6 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 7 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 8 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 9 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 10 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 11 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Tập 12 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 13 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 14 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 15 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 16 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 17 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 18 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 19 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 20 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 21 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 22 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 23 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 24 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 25 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 26 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc – Tập 27 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 28 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 29 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 30 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 31 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 32 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 33 38 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 34 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 35 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 36 37 phút
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Your Secret (Phát Song Song TQ) - Tập 37 37 phút
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn