Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài (Phần 1)

7+ | 2014 | 35 tập

Xem phim

Sakura là một học sinh lớp bốn bình thường cho đến khi cô tình cờ đọc được cuốn sách Thẻ bài trong thư viện của cha mình. Sau khi vô tình đặt các thẻ ma thuật lỏng lẻo, giờ đến lượt Sakura bắt lại tất cả chúng trước khi chúng tàn phá toàn bộ thế giới! May mắn thay, cô có người bạn thân nhất Tomoyo và Kerberos, người bảo vệ các lá bài, để giúp cô. Nhưng khi sự giúp đỡ quan tâm đến trang phục và trò chơi điện tử hơn là Thẻ Clow, một thủ lĩnh trẻ phải làm gì? Và bây giờ Sakura có một đối thủ, cả trong cuộc săn đuổi Thẻ bài Clow và tình cảm dành cho người bạn của anh trai Yukito ....
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Sakura Tange

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Nhật Bản

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 1 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 2 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 3 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 4 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 5 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 6 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 7 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 8 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 9 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 10 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 11 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 13 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 14 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 15 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 16 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 17 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 18 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 19 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 20 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 21 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 22 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 23 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 25 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 26 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 27 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 28 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 29 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 30 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 31 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 32 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 33 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 34 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 35 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 12 25 phút
 Sakura - Thủ Lĩnh Thẻ Bài - Cardcaptor Sakura (Season 1) - Tập 24 25 phút