Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1)

7+ | 2014 | 25 tập

Xem phim

Baby Steps' Ông Hoàng Tennis được chuyển thể từ bộ manga của nhật. Baby Steps kể về Eiichiro Maruo là nhân vật được nói đến trong phim này, vào môt ngày như mọi ngày và anh phát hiện ra rằng mình thiếu vận động và anh bắt buộc phải tham gia vào CLB quần vợt. Cuộc hành trình vợt qua những khó khăn gian chuân chuẩn bị bắt đầu.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Taishi Murata, Minako Kotobuki, Daisuke Namikawa

Thể loại: Hoạt hình

Quốc gia: Nhật Bản

Đánh giá: 7.8

Danh sách tập

Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 1 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 2 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 3 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 4 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 5 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 6 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 7 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 8 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 9 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 10 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 11 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 12 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 13 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 14 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 15 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 16 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 17 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 18 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 19 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 20 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 21 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 22 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 23 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 24 24 phút
Ông Hoàng Tennis - Baby Steps (Season 1) - Tập 25 24 phút