Giai thoại Hong Gil Dong

7+ | 2017 | 43 tập

Xem phim

Giai thoại Hong Gil Dong là bộ phim cổ trang, xoay quanh cuộc đời của Hong Gil Dong, người khai sáng ra thời đại Joseon, Hàn Quốc. Hong Gil Dong là con ngoài giá thú của một quý tộc, tinh thông võ nghệ. Cuộc sống lang bạt khắp nơi đã cho Gil Dong thấy rõ bộ mặt thật của xã hội lúc bấy giờ. Kể từ đó, anh quyết định dùng sức mạnh vốn có của mình để ra tay trấn áp kẻ giàu, giúp đỡ dân nghèo, những người có cùng tầng lớp thấp hèn như anh.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Chae Soo Bin, Lee Ha Nui, Yoon Kyun Sang, Kim Sang Joong, Kim Ji Suk

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 6.5

Danh sách tập

Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 1 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 2 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 3 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 4 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 5 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 6 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 7 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 8 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 9 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 10 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 11 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 12 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 13 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 14 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 15 41 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 16 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 17 41 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 18 41 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 19 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 20 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 21 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 22 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 23 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 24 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 25 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 26 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 27 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 28 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 29 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 30 41 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 31 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 32 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 33 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 34 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 35 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 36 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 37 43 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 38 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 39 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 40 42 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 41 41 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 42 44 phút
Giai thoại Hong Gil Dong - Tập 43 44 phút