Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana

7+ | 2019 | 62 tập

Xem phim

Bản quyền phim thuộc 5DMAX. 'Hạc lệ hoa đình' được cải biên dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Tuyết Mãn Lương Viên, xoay quanh nam chính là cuộc đời của thái tử Tiêu Định Quyền (La Tấn). Chàng mất em gái, mất mẹ từ nhỏ, mất vợ mất con chưa ra đời, ân sư tự tử, lẻ loi hiu quạnh, phụ hoàng lạnh nhạt, anh em tranh đấu gay gắt, âm mưu dồn dập, sau cùng mất cả người cậu thân thiết. Nữ chính A Bảo (Lý Nhất Đồng) tài hoa hơn người, là gián điệp vua cha cài vào chỗ Định Quyền. Theo thời gian, nàng phát hiện ra thái tử Tiêu Định Quyền khác xa suy nghĩ ban đầu và đã yêu thái tử.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: La Tấn, Lý Nhất Đồng

Thể loại: Phim hot

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 1 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 2 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 3 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 6 45 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 7 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 8 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 9 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 4 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 5 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 10 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 11 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 12 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 13 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 14 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 15 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 16 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 17 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 18 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 19 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 20 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 21 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 22 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 23 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 24 46 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 25 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 26 45 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 27 46 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 28 45 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 29 45 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 30 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 31 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 32 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 33 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 34 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 35 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 36 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 37 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 38 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 39 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 40 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 41 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 42 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 43 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 44 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 45 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 46 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 47 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 48 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 49 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 50 42 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 51 45 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 52 40 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 53 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 54 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 58 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 56 41 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 59 47 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 60 47 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 55 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 55 44 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 57 43 phút
Hạc Lệ Hoa Đình - Royal Nirvana - Tập 39 (Thừa) 41 phút