Tâm Linh Pháp Y - The Listeners

7+ | 2019 | 37 tập

Xem phim

Tâm Linh Pháp Y được phát song song đài Trung Quốc vào lúc 11h Thứ Tư tới Thứ Bảy hàng tuần từ ngày 20/11/2019. Bộ phim xoay quanh nhân vật Chu Minh Xuyên - một chuyên gia pháp y cho cảnh sát thành phố, có tài năng tìm kiếm các ý nghĩa từ những mảnh manh mối nhỏ nhất. Bên cạnh sự tận tâm chuyên nghiệp đối với sự thật, anh còn giúp đỡ với những mong muốn tâm nguyện cuối cùng của người chết và sự hối hận của người sống. Chính vì tài năng như vậy, Minh Xuyên có phẩm chất và tính cách vô cùng bí ẩn.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Tống Dật, Nhiếp Viễn

Thể loại: Tâm Lý Tình Cảm Hành động

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Đoạn phim giới thiệu

Danh sách tập

Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 1 39 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 2 46 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 3 37 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 4 47 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 5 46 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 6 45 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 7 47 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 8 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 9 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 10 48 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 11 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 12 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 13 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 14 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 15 41 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 16 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 17 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 18 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 19 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 20 49 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 21 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 22 46 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 23 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 24 37 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 25 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 25 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 26 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 27 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 28 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 29 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 30 44 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 31 43 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 32 38 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 33 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 34 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 35 42 phút
Tâm Linh Pháp Y - The Listeners - Tập 36 55 phút