Giải Cứu Biển Xanh

7+ | 2014 | 102 tập

Xem phim

Giải Cứu Biển Xanh' là câu chuyện về cuộc sống của các sinh vật biển ở dưới đại dương bao la với nội dung hài hước. Đây là cuộc phiêu lưu của hai chú rùa con là Ricky dũng cảm và Ella giỏi giang, được sinh ra cùng một ngày và thậm chí trên cùng một bãi biển; giống như ông nội của Ella, Sammy và Shelly. Hành trình chinh phục và khám phá thế giới dưới lòng đại dương rộng lớn của Ricky, Ella và các bạn của mình bắt đầu. Các bạn nhỏ hãy cùng đón xem nhé!
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Gabrielle Dennis

Thể loại: Hoạt Hình Phiêu Lưu

Quốc gia: Khác

Đánh giá: 5.7

Danh sách tập

Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 1 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 2 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 3 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 4 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 5 12 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 6 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 7 12 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 8 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 9 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 10 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 11 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 12 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 13 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 14 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 15 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 16 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 17 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 18 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 19 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 20 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 21 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 22 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 23 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 24 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 25 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 26 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 27 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 28 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 29 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 30 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 31 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 32 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 33 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 34 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 35 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 36 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 37 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 38 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 39 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 40 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 41 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 42 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 43 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 44 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 45 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 46 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 47 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 48 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 49 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 50 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 51 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 52 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 53 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 54 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 55 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 56 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 57 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 58 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 59 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 60 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 61 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 62 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 63 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 64 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 66 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 67 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 68 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 69 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 70 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 71 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 72 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 73 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 74 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 75 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 77 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 78 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 79 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 80 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 81 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 82 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 83 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 84 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 85 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 86 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 87 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 88 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 89 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 90 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 91 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 92 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 93 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 94 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 95 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 96 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 97 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 98 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 99 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 100 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 101 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 102 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 76 13 phút
Giải Cứu Biển Xanh - Sammy & Co - Tập 65 13 phút