Đội Bóng Chày Dreams - Stove League

7+ | 2019 | 40 tập

Xem phim

Bộ phim xoay quanh Baek Seung Soo, quản lý mới của đội bóng chày Dreams. Đội bóng này đang xếp cuối bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lee Se Young là giám đốc điều hành của đội. Cô có rất nhiều tình yêu cho những giấc mơ và cô không bao giờ từ bỏ đội bóng của mình. Seung Soo và Se Young sẽ phải hợp tác với nhau nhằm vực dậy danh tiếng của Dreams.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Park Eun Bin

Thể loại: Thể Thao

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 1 31 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 2 29 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 3 29 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 4 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 5 31 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 6 29 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 7 29 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 8 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 9 31 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 10 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 13 36 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 14 23 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 15 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 16 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 16 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 19 15 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 21 18 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 22 20 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 23 21 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 24 19 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 17 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 18 30 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League tập 20 19 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 11 31 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 12 32 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 25 21 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 26 18 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 27 21 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 28 16 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 29 21 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 30 23 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 31 19 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 32 22 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 33 19 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 34 20 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 35 18 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 36 23 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 37 21 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 38 20 phút
Đội Bóng Chày Dreams - Stove League - Tập 39 22 phút