Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2

7+ | 2019 | 36 tập

Xem phim

Bản quyền phim thuộc 5Dmax. Người Thầy Y Đức 2 tiếp nối phần đầu tiên được đánh giá rất cao. Phim được đặt trong bối cảnh của Bệnh viện Doldam, xoay quanh bác sĩ thiên tài nhưng lập dị Bong Yong Joo (Teacher Kim). Trong phần phim này, Teacher Kim sẽ dẫn dắt hai nghiên cứu sinh năm hai: Cha Eun Jae - một sinh viên tự tin, ưu tú và Seo Woo Jin - nhiều hoài nghi tuy nhiên có tài năng ấn tượng trong khi thực hiện phẫu thuật. Bộ ba thú vị này sẽ mang đến những câu chuyện ngành y đầy ý nghĩa và nhân văn.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Yoo Yeon-Seok, Seo Hyun-jin, Han Suk-Kyu, Kim Joo-hun

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 tập 33 15 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 1 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 2 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 3 38 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 4 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 5 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 6 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 7 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 8 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 9 35 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 10 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 11 36 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 12 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 13 30 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 14 34 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 15 38 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 16 35 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 17 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 18 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 19 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 20 32 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 21 38 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 22 31 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 23 35 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 24 35 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 25 38 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 26 35 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 27 32 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - tập 28 40 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 29 39 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 30 34 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 31 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 31 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 32 25 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 33 33 phút
Người Thầy Y Đức 2 - Dr. Romantic 2 - Tập 18 33 phút