Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero

7+ | 2020 | 32 tập

Xem phim

Bản quyền phim thuộc 5Dmax. Tiên Tri Thần Thám kể câu chuyện của một nhà tiên tri và một thám tử hợp tác giải quyết một vụ án giết người hàng loạt. Trong đó, Kim Tae Pyung (Taecyeon) là một chàng trai thông minh, thành đạt và có thể thấy trước cái chết của mọi người bằng cách nhìn vào mắt họ. Anh đã đồng hành cùng với thám tử Joon Young khám phá những mắt xích của vụ án với đầy những bí ẩn đằng sau.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Lee Yeon Hee, Ok Taecyeon, Im Joo Hwan

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 1 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 2 29 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 3 29 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 4 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 5 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 6 34 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 7 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 8 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 9 30 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 10 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 11 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 12 34 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 13 31 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 14 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 15 30 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 16 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 17 30 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 18 33 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 19 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 20 34 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 21 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 22 36 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 23 29 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 24 35 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 25 29 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 26 35 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 27 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 28 36 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 29 31 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 30 29 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 31 28 phút
Tiên Tri Thần Thám - The Game: Towards Zero (Phát Song Song HQ) - Tập 32 36 phút