Tiếng Gầm Chiến Thắng - The Battle: Roar to Victory

7+ | 2019 | 8077 phút

Xem phim

The Battle: Roar to Victory là câu chuyện dựa trên lịch sử về trận chiến Bongodong vào năm 1920, cũng chính là chiến thắng đầu tiên của quân đội độc lập Hàn Quốc. Bộ phim miêu tả về sự đấu tranh dữ dội của lực lượng này để làm nên kỳ tích trong vòng 4 ngày.
Xem thêm
Tải ứng dụng 5dmax để trải nghiệm tốt hơn