Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X

7+ | 2003 | 82 tập

Xem phim

Nội dung phim Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X Sau khi lấy được 7 viên đá truyền thuyết, Chaos Emerald, Sonic và bạn bè mình tiếp tục chiến đấu chống lại tiến sỉ xấu xa Eggman. Khoảng khắc Sonic đột nhập vào sào huyệt của Eggman, thì 7 viên đá truyền thuyết đã được thu thập và tạo ra sức mạnh tống Sonic và những người khắc vượt thời gian đến thế giới loài người.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt hình Phiêu Lưu

Quốc gia: Nhật Bản

Đánh giá: 6.1

Danh sách tập

Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 1 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 2 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 3 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 4 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 5 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 6 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 6 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 7 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 8 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 9 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 10 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 11 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 12 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 13 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 13 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 14 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 15 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 16 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 17 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 18 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 19 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 20 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 21 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 23 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 24 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 25 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 25 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 27 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 28 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 29 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 30 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 33 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 34 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 35 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 37 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 38 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 39 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 40 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 41 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 42 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 43 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 45 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 45 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 46 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 47 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 48 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 49 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 50 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 51 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 52 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 54 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 55 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 56 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 57 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 58 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 59 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 60 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 61 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 62 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 63 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 64 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 65 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 66 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 67 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 68 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 69 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 70 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 71 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 72 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 73 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 74 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 75 19 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 76 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 77 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 78 18 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 22 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 26 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 31 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 32 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 36 21 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 44 20 phút
Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X - Tập 53 21 phút