Lưỡi Dao Sát Nhân - Knives Out

7+ | 2019 | 7806 phút

Một cuộc họp mặt gia đình trở nên tồi tệ khủng khiếp khi tộc trưởng qua đời, và hai thám tử được gửi đến để điều tra.
Xem thêm