Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy

7+ | 2020 | 24 tập

Xem phim

Meow, Chàng Trai Bí Ẩn là câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Sol-A (Shin Ye-Eun) - một phụ nữ ở tuổi 20 - làm việc cho một công ty thiết kế đồ họa, là người rất hòa đồng và cô mơ ước trở thành một nghệ sĩ webcomic. Ngày nọ, Sol-A tình cờ mang về nhà một chú mèo và đặt tên là Hong-Zo (Kim Myung-Soo). Sol-A không biết rằng Hong-Zo không phải là một con mèo bình thường. Anh có khả năng biến thành người. Sống với chú mèo Hong-Zo, Sol-A dính vào những vụ án bất ngờ và hai người dần nảy sinh tình cảm.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Shin Ye Eun

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 1 28 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 2 30 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 3 36 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 4 31 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 5 28 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 6 31 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 7 31 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 8 29 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 9 33 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 10 32 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 11 34 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 12 30 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 13 32 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 14 29 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 15 28 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 16 33 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 17 32 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 18 32 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 20 33 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 21 32 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 22 28 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 23 38 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 24 25 phút
Meow, Chàng Trai Bí Ẩn - Meow The Secret Boy (Phát Song Song HQ) - Tập 19 29 phút