Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark

7+ | 2019 | 25 tập

Xem phim

Phim tình cảm hài hước xoay quanh nhân vật Dai Jinzi, một ông trùm đòi nợ thuê khét tiếng, ông ta không cần nhiều lý lẽ mà cần hành động để thực hiện mục đích của mình. Ngay cả vợ Zhu Rusi cũng liên tục khuyên ông rửa tay gác kiếm vì công việc này rất nguy hiểm và thất đức. Rồi biến cố xảy ra, ông đột nhiêm bị sét đánh nhưng may mắn thoát chết. Từ đó, ông bỗng nhiên trở thành một người tốt, không còn là một tay trùm dùng vũ lực để giải quyết mà ông thường xuyên giúp đỡ người khác.
Xem thêm

Danh sách tập

Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 1 44 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 2 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 3 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 4 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 5 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 6 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 7 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 8 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 9 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 10 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 11 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 14 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 15 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 16 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 17 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 18 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 19 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 20 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 21 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 22 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 23 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 24 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 25 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 12 43 phút
Đại Gia Hàng Xóm - My Life As Loan Shark - Tập 13 43 phút