Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel

7+ | 2019 | 25 tập

Xem phim

Phim 'Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel' xoay quanh Dương Dật Thao - viện phó kiêm chủ quản khoa ngoại thần kinh, đã dành 5 năm lập kế hoạch, nhằm biến Minh Thành Bắc trở thành “vương quốc y tế”, thu hút vốn đầu tư khủng. Hơn thế, anh ta còn muốn làm người cầm trịch tối cao của ngành y tế nước nhà…
Xem thêm

Danh sách tập

Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 2 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 3 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 4 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 5 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 6 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 7 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 8 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 9 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 10 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 11 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 12 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 13 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 14 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 15 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 16 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 17 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 18 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 19 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 20 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 21 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 22 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 23 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 24 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 25 43 phút
Người Hùng Blouse Trắng - Big White Duel - Tập 1 43 phút