Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice

7+ | 2019 | 30 tập

Xem phim

Nội dung phim là câu chuyện xoay quanh một người thầy hiệu trưởng sống xa quê hương sau năm di dân sống tại đất nước Canada của Bạch Thiên Nham. Người thầy được nhiều người yêu mến nay đã già được chẩn đoán mắc phải căn bệnh thoái hóa não giai đoạn đầu muốn được hoàn thành tâm nguyện ngày trước của mình chính là tìm ra cô nàng học sinh có giọng tông cao vút ngày trước mà ông đã từng gặp. Chính nhờ có bạn nữ sinh đó mà đội ca hát của trường ông đã đoạt được giải cao nhất trong cuộc thi tiếng hát của thành phố trong phim Truy Tìm Nàng Giọng Cao. Nhưng sau đêm diễn đó Bạch Thiên Nham đã không gặp được cô nữ sinh đó để cám ơn cũng như gặp gỡ cô. Sau khi trở về Hồng Kong, Thiên Nham đã dọn đến ở cùng người cháu gái của mình là Bạch Tuyết Nhi, việc ông quay trở về khiến cho cô rồi bời bởi gia đình cô sống tại Canada không biết rằng ở đây Nhi đã li hôn chồng của mình, phải dọn đến sống nhờ nhà người bạn của mình là Lục Cư Nam.
Xem thêm

Danh sách tập

Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 1 44 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 2 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 3 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 4 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 5 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 6 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 7 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 8 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 9 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 10 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 11 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 12 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 13 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 14 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 15 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 16 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 17 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 18 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 19 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 20 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 21 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 22 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 23 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 24 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 25 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 26 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 27 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 28 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 29 43 phút
Truy Tìm Nàng Giọng Cao - Finding Her Voice - Tập 30 43 phút