Dòng Sông Bí Ẩn - Mystic River

7+ | 2003 | 8275 phút

Xem phim

Ba người bạn thuở ấu thơ gặp lại nhau sau 25 năm xa cách trong một hoàn cảnh đặc biệt: người mất con, người bị tình nghi là kẻ giết con bạn, người là thanh tra có trách nhiệm tìm ra kẻ thủ ác.
Xem thêm