Vì Em Đã Đến - Because of You

7+ | 2017 | 55 tập

Xem phim

Trương Quả Quả lớn lên ở quán vằn thắn Đồng Lí, là một cô bé bưng bê đồ ăn ở thị trấn này Quả Quả mặc dù không có học lực cao, nhưng cô ấy nhiệt tình. Điều mà mọi người không biết là Quả Quả là con gái của chủ xưởng thêu nổi tiếng của Kim Lũ Các , vì vô tình lại trưởng thành ở Đồng Lí và được Vương Ái Ngoc chủ quán Vằn Thắn nhận nuôi. Quả Quả có một tài năng thiên phú độc đáo ở việc thêu vá, mặc dù luôn bị mẹ nuôi là Vương Ái Ngọc phản đối. Nhưng với sự kiên trì và cố gắng, cô được sự chấp nhận của mọi người, có cơ hội vào học ở Kim Lũ Các. Vũ Hân là cô gái giỏi giang xinh đẹp nhưng cũng nhiều mưu mô, ích kỷ có con với người mình yêu nhưng vì anh chồng bị phá sản mà cô ta nhất quyết đòi li hôn, bỏ mặc con gái cho mẹ đẻ và em gái nuôi… Vũ Hân cũng rất thành thục việc thêu vá, nhưng trong lòng luôn có tham vọng được vào Kim Lũ Các và muốn giành chức trưởng thêu tại đây.
Xem thêm

Danh sách tập

Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 1 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 2 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 3 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 4 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 5 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 6 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 7 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 8 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 9 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 10 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 11 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 12 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 13 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 14 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 15 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 16 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 17 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 18 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 19 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 20 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 21 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 22 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 23 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 24 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 25 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 26 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 27 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 28 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 29 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 30 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 31 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 32 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 33 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 34 42 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 35 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 36 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 37 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 38 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 39 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 40 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 41 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 42 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 43 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 44 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 45 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 46 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 47 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 48 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 50 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 51 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 52 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 53 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 54 44 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 55 43 phút
Vì Em Đã Đến - Because of You - Tập 56 44 phút