Bản Án Lương Tâm - Surgeons

7+ | 2018 | 44 tập

Xem phim

Phim nói về câu chuyện phức tạp xuất phát từ “tai nạn” của 29 năm trước đã thay đổi vận mệnh của hai thế hệ tại một bệnh viện đang trên đà hiện đại hóa - Bệnh viện Nhân Hợp Tân Thành. Một ca cấp cứu tai nạn giao thông đã thành công nhưng lại xuất hiện phản ứng dị ứng thuốc mà tử vong, dẫn đến nhiều nghi vấn; y tá phụ trách đêm đó là Trương Thục Mai vì bị nghi ngờ nên đã bị buộc phải nghỉ việc. Cô con gái 4 tuổi của Trương Thục Mai là Oánh Oánh (chính là Lâm Hoan sau này do Cao Lộ thủ vai) vì không tin vào những lời dèm pha về mẹ mình mà đánh nhau nên bị phạt, trên đường chạy về nhà đã bị bắt cóc. Trương Thục Mai mải miết đi tìm con gái đến suy sụp tinh thần, 2 năm sau đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.
Xem thêm

Danh sách tập

Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 1 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 29 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 33 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 2 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 3 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 4 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 5 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 6 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 7 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 8 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 9 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 10 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 11 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 12 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 13 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 14 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 15 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 16 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 17 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 18 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 19 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 20 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 21 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 22 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 23 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 24 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 25 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 26 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 27 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 28 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 30 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 31 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 32 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 34 44 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 35 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 36 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 37 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 38 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 39 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 40 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 41 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 42 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 43 43 phút
Bản Án Lương Tâm - Surgeons - Tập 44 43 phút