Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion 1)

7+ | 2012 | 52 tập

Xem phim

Bạn sẽ làm gì nếu một con thỏ khổng lồ bỗng dưng xuất hiện trọng cuộc đời bạn? Jay Shmufton là một cậu bé 12 tuổi bình thường cho đến khi gặp Rekkit, một chú thỏ kì dị cao 10 feet. Rabbit Rekkit thoát khỏi công việc là trợ lý của một ảo thuật gia ở Chakabrak, và rơi vào thế giới của chúng ta ... và Jay! Bây giờ, cậu bé phải đối phó với người bạn mới siêu nhiệt tình, siêu nhiên và siêu bự của mình, có phép thuật sẽ khiến cặp đôi kỳ quặc này rơi vào những tình huống điên rồ nhất. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn có con thỏ hắt hơi ra những chú hamster Scotland...
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Phiêu lưu Hoạt hình Phiêu Lưu Chính Kịch

Quốc gia: gb

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 1 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 2 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 3 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 4 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 5 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 6 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 7 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 8 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 9 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 10 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 11 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 12 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 13 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 14 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 15 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 16 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 17 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 18 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 19 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 20 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 21 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 22 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 23 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 24 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 25 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 26 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 27 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 28 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 29 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 30 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 31 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 32 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 33 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 34 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 35 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 36 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 37 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 38 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 39 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 40 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 41 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 42 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 43 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 44 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 45 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 46 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 47 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 48 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 49 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 50 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 51 12 phút
Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit (Seasion1) - Tập 52 12 phút