Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan

7+ | 2018 | 73 tập

Xem phim

Minh Lan truyện có nội dung xoay quanh nhân vật Thịnh Minh Lan do Triệu Lệ Dĩnh đóng, là con thứ 6 trong phủ họ Thịnh, nhưng lại là con thứ do người vợ lẽ sinh ra. Cô mất mẹ khi mới 5 tuổi, cha ruột không thương, mẹ cả không thích, chị em so bì ganh đua. Cô xinh đẹp, thông tuệ từ nhỏ nhưng phải nhẫn nhục để trưởng thành. Ngoài ra, khán giả còn được chứng kiến mối quan hệ của các tiểu thư cậu chủ trong phủ họ Thịnh, mà mỗi nhân vật đều có nét tính cách rất riêng biệt. Chị cả Hoa Lan phóng khoáng, anh hai Trường Bách nghiêm nghị, anh ba Trường Phong tuấn tú phong lưu, chị tư Mặc Lan khôn khéo thích tranh giành, chị năm thẳng thắn, Minh Lan thông minh, nhu cương vừa đủ, em út Trường Đống ngoan ngoãn đáng yêu hay bà nội nhân từ, cha ruột Thịnh Hoành gia trưởng, thích danh tiếng, mẹ cả bộc trực xốc nổi, dì Lâm toan tính... tạo nên thế giới nhân vật đa sắc màu.
Xem thêm

Danh sách tập

Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 1 43 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 2 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 3 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 4 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 5 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 6 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 7 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 8 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 9 43 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 10 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 11 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 12 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 13 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 14 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 15 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 16 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 17 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 18 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 19 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 20 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 21 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 22 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 23 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 24 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 25 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 26 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 27 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 28 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 29 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 30 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 31 43 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 32 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 33 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 34 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 35 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 36 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 37 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 38 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 39 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 40 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 41 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 42 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 43 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 44 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 45 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 46 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 47 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 48 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 49 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 50 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 51 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 52 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 53 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 54 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 55 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 56 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 57 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 58 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 59 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 60 42 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 61 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 62 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 63 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 64 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 65 47 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 66 46 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 67 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 68 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 69 45 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 70 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 71 48 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 72 44 phút
Minh Lan Truyện - The Story Of Ming Lan - Tập 73 47 phút