Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao

7+ | 2018 | 66 tập

Xem phim

"Phù Dao hoàng hậu" là bộ phim cổ trang được trông đợi là bom tấn năm 2018 của nữ hoàng màn ảnh nhỏ Dương Mịch và Nguyễn Kinh Thiên. “Phù Dao hoàng hậu” được chuyển thể từ tác phẩm kinh điển cùng tên từng vinh dự được nhận giải "Tác phẩm văn học nữ xuất sắc năm 2011"
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Dương Mịch, Nguyễn Kinh Thiên, Hồ Khả, Cao Vỹ Quang, Lưu Dịch Quân

Thể loại: Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.6

Danh sách tập

Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 1 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 2 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 3 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 4 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 5 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 6 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 7 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 8 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 9 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 10 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 11 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 12 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 13 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 14 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 15 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 16 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 17 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 18 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 19 46 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 20 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 21 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 22 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 23 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 24 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 25 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 26 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 27 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 28 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 29 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 30 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 31 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 32 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 33 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 34 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 35 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 36 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 37 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 38 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 39 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 40 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 41 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 42 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 43 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 44 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 45 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 46 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 47 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 48 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 49 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 50 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 51 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 52 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 53 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 54 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 55 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 56 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 57 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 58 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 59 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 60 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 61 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 62 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 63 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 64 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 65 45 phút
Phù Dao Hoàng Hậu - Fu Yao - Tập 66 45 phút