Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast

7+ | 2019 | 48 tập

Xem phim

Phim 'Nếu Paris Không Vui Vẻ' xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Đồng Trác Nghiêu (Trương Hàn) và Nguyễn Mạn Quân (Hám Thanh Tử). Anh là doanh nhân trẻ thành đạt đi tới đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ, phụ nữ theo sau xếp dài cả hàng. Cô là luật sư giỏi và thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, sâu sắc không dễ dàng gục ngã. Một người với tính cách phóng khoáng, không sợ bất cứ điều gì trên thế giới này. Một người luôn muốn bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh lại vô tình yêu nhau. Tưởng như họ là hai thái cực đối lập nhưng lại tạo nên một chuyện tình đầy cảm động.
Xem thêm

Danh sách tập

Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 1 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 2 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 3 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 4 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 5 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 6 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 7 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 8 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 9 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 10 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 11 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 12 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 13 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 14 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 15 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 16 44 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 17 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 18 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 19 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 20 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 21 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 22 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 23 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 24 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 25 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 26 46 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 27 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 28 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 29 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 30 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 31 46 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 32 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 33 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 34 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 35 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 36 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 37 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 38 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 39 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 40 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 41 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 42 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 43 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 44 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 45 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 46 45 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 47 46 phút
Nếu Paris Không Vui Vẻ - If Paris downcast - Tập 48 46 phút