Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix

7+ | 2017 | 78 tập

Xem phim

Phim Tư Mỹ Nhân Lấy cảm hứng từ bài Tư mỹ nhân của Khuất Nguyên. Bộ phim xoay quanh nhân vật chính là danh nhân thiên cổ Khuất Nguyên, miêu tả về cuộc đời thăng trầm và câu chuyện tình đẹp của ông. Khuất Nguyên xuất thân là danh sĩ thiên tài của tầng lớp quý tộc nước Sở, có tính cách cố chấp, nhưng lại rất cao thượng và giàu lòng yêu thương. Thời trẻ, Khuất Nguyên là một con người lãng mạn, yêu thích cái đẹp, yêu thích tự do. Nhưng đến thời chiến loạn, trong bối cảnh lịch sử các nước giao tranh, Khuất Nguyên lại có khí chất của một văn nhân.
Xem thêm

Danh sách tập

Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 1 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 2 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 3 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 4 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 5 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 6 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 7 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 8 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 9 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 10 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 11 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 12 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 13 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 14 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 15 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 16 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 17 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 18 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 19 85 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 20 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 21 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 22 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 23 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 24 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 25 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 26 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 27 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 28 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 29 42 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 30 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 31 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 32 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 33 44 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 34 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 35 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 36 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 37 44 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 38 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 39 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 40 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 41 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 42 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 43 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song Of Phoenix - Tập 44 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 45 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 46 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 47 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 48 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 49 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 50 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 51 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 52 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 53 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 54 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 55 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 56 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 57 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 58 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 59 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 60 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 61 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 62 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 63 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 64 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 65 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 66 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 67 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 68 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 69 45 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 70 47 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 71 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 72 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 73 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 74 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 75 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 76 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 77 46 phút
Tư Mỹ Nhân - Song of Phoenix - Tập 78 46 phút