Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi

7+ | 2018 | 50 tập

Xem phim

Phim "Vân Tịch Truyện" xoay quanh Hàn Vân Tịch (Cúc Tịnh Y) xuất thân là con gái thái y, từ nhỏ mồ côi mẹ, Vân Tịch có thiên phú học y, thành thạo y học cổ truyền do đó mà chịu nhiều ghen ghét đố kị. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng thành thân với Tần vương Long Phi Dạ, từ đây bước chân vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị trong cung đình. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, y thuật Vân Tịch ngày càng cao thâm, cũng giành trọn tình yêu của Tần vương. Hai người coi nhẹ danh lợi, cùng chung sở thích nghiên cứu y thuật, cuối cùng rời khỏi hoàng cung huyên náo, quy ẩn sơn lâm, sống một cuộc sống hạnh phúc không tranh với đời...
Xem thêm

Danh sách tập

Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 1 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 2 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 3 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 4 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 5 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 6 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 7 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 8 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 9 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 10 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 11 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 12 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 13 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 14 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 15 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 16 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 17 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 18 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 19 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 20 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 21 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 22 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 23 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 24 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 25 46 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 26 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 27 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 28 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 29 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 30 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 31 46 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 32 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 33 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 34 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 35 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 36 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 37 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 38 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 39 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 40 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 41 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 42 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 43 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 44 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 45 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 46 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 47 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 48 45 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 49 46 phút
Vân Tịch Truyện - Legend of Yunxi - Tập 50 46 phút