30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty

7+ | 2020 | 43 tập

Xem phim

'30 Chưa Phải Là Hết' kể câu chuyện của ba người phụ nữ. Đó là Cố Giai đại diện lớp phụ nữ đã kết hôn, sinh con. Cô mơ ước công ty pháo hoa của hai vợ chồng thành công, con trai được học trường danh giá. Nhưng rồi "con giáp thứ 13 xuất hiện" và khiến cuộc sống tưởng như hoàn hảo của cô vỡ vụn. Đó là Vương Mạn Ni đại diện cho những cô gái độc thân. Đến Thượng Hải với mơ ước đổi đời, không ngại vất vả để vươn lên. Nhưng rồi nữ cường này cũng sớm vỡ mộng trước những cạm bẫy của phố thị phồn hoa. Đó là Chung Hiểu Cần, điển hình cho những cô gái kết hôn, chưa sinh con. Cô sống an phận, vô lo vô nghĩ, nhưng sự nhàm chán ngày qua ngày đã vô tình khiến cả hai vợ chồng xa nhau...
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Đồng Dao, Mao Hiểu Đồng, Giang Sơ Ảnh

Thể loại: Tâm lý Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 2 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 3 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 4 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 5 47 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 6 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 7 43 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 8 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 9 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 10 43 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 11 47 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 12 47 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 13 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 14 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 15 47 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 16 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 17 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 18 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 20 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 21 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 23 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 24 43 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 27 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 28 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 29 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 30 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 31 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 32 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 33 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 34 46 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 35 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 36 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 37 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 38 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 39 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 40 44 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 41 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 42 45 phút
30 Chưa Phải Là Hết - Nothing But Thirty (Phát Song Song) - Tập 43 46 phút