Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen

7+ | 2017 | 40 tập

Xem phim

Phim "Lý Huệ Trân Xinh Đẹp" là bộ phim remake lại từ "Cô Nàng Xinh Đẹp" của Hàn Quốc, phim kể về câu chuyện tình yêu, bảo vệ mối tình đầu một cách kỳ lạ của một cô gái bình thường từng có đầy đủ tất cả, nhưng sau khi trưởng thành lại không được ai quan tâm, và một chàng trai lạnh lùng, thoát khỏi vỏ bọc xấu xí của thời niên thiếu.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Địch Lệ Nhiệt Ba, Thịnh Nhất Luân, Lý Khê Nhuệ, Trương Bân Bân

Thể loại: Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 5.2

Danh sách tập

Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 1 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 2 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 3 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 4 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 5 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 6 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 7 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 8 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 9 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 10 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 11 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 12 46 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 13 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 14 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 15 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 16 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 17 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 18 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 19 46 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 20 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 21 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 22 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 23 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 24 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 25 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 26 44 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 27 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 28 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 29 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 30 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 31 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 32 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 33 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 34 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 35 46 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 36 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 37 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 38 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 39 45 phút
Lý Huệ Trân Xinh Đẹp - Pretty Li Hui Zhen - Tập 40 45 phút