Đại Chúa Tể - The Great Ruler

7+ | 2020 | 48 tập

Xem phim

Chàng thiếu niên Mục Trần sinh ra trong một gia đình bình thường ở vùng Bắc Linh. Cha anh là chủ trang trại còn mẹ anh có thân phận thần bí. Mục Trần và các bạn gồm Liễu Mục Bạch, Đàm Thanh Sơn, Đường Cần Nhi cùng nhau đến Bắc Linh viện học tập. Trong thời gian này, Mục Trần có tình cảm đặc biệt với thần nữ Lạc Ly. Mục Trần gia nhập Linh Lộ nhưng bị hãm hại và bị đuổi khỏi Linh Lộ, sau đó cùng U Cửu Tước kết nối huyết mạch trong giới Bắc Thương. Còn Lạc Ly là Nữ hoàng kế nhiệm của Lạc thần tộc và cũng là đệ tử của Bắc Thương Linh viện. Cô và Mục Trần quen biết nhau ở Linh Lộ, Mục Trần từng cứu mạng Lạc Ly một lần và từ đó đã nảy sinh tình cảm.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Âu Dương Na Na, Vương Nguyên, Từ Hảo, Lạc Minh Cật

Thể loại: Cổ Trang Tâm Lý

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 1 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 2 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 3 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 4 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 5 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 6 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 7 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 8 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 9 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 10 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 11 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 12 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 13 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 14 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 15 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 16 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 17 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 18 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 19 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 20 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 21 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 22 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 23 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 24 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 25 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 26 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 27 43 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 28 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 29 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 30 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 31 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 32 43 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 33 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 34 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 35 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 36 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 37 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 38 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 39 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 40 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 41 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 42 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 43 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 44 44 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 45 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 46 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 47 45 phút
Đại Chúa Tể - The Great Ruler - Tập 48 45 phút