Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn

7+ | 2020 | 31 tập

Xem phim

Lấy bối cảnh hiện đại đan xen quá khứ, Plerngfah và Tuanai sống ở thời hiện đại nhưng họ luôn nhớ về bản thân 1500 năm trước. Plerngfah - chàng phóng viên và Tuanai - cô giáo xinh đẹp và hai người yêu nhau từ kiếp trước. Mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của Khun Utaiyothin - một người lính bị cô gái yêu đơn phương vì hiểu lầm nên hận. Khi Khun chết thì vợ anh – Duangkae - đang mang thai. Với lời ước hẹn của hai vợ chồng rằng "Tình yêu là sự gắn kết sẽ đưa linh hồn hai ta gặp lại nhau" đã dẫn lối để họ tìm được nhau ở thời hiện đại.
Xem thêm

Danh sách tập

Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 1 41 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 2 39 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 3 34 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 4 40 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 5 36 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 6 34 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 7 46 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 8 42 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 9 47 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 10 45 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 11 45 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 12 46 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 14 49 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 15 49 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 16 47 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 17 44 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 18 45 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 19 48 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 20 46 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 21 53 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 22 52 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 23 52 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 24 47 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 25 53 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 26 50 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 27 56 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 28 54 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 29 48 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 30 55 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 31 52 phút
Chiêu Trò Nguyên Thủy - Leh Bunpakarn - Tập 32 52 phút