Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend

7+ | 2016 | 42 tập

Xem phim

“Ban Thục Truyền Kỳ” được xem là tác phẩm chị em của “Lục Trinh truyền kỳ”, kể về hành trình của cô gái mồ côi Ban Thục đi tìm lại tổ tiên. Cô nhập cung, trải qua nhiều khó khăn thử thách, cuối cùng cũng trở thành nữ phó nội học đường thời Đông Hán. Đây là bộ fim truyền hình đầu tiên mà Cảnh Điềm đóng vai chính, ngoài ra bộ fim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng.
Xem thêm

Danh sách tập

Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 1 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 2 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 3 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 4 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 5 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 6 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 7 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 8 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 9 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 10 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 11 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 12 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 13 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 14 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 15 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 16 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 17 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 18 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 19 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 20 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 21 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 22 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 23 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 24 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 25 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 26 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 27 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 28 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 29 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 30 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 31 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 32 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 33 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 34 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 35 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 36 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 37 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 38 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 39 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 40 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 41 45 phút
Ban Thục Truyền Kỳ - Ban Shu Legend - Tập 42 45 phút