Ôm Mộng Làm Ca Sĩ Theo Ông Bầu Bỏ Chồng Và Cái Kết

7+ | 2019 | 1424 phút

Xem phim

'Tham phú phụ bần' chính là một trong những điều khiến mối quan hệ vợ chồng tan vỡ nhanh nhất. Vì giấc mộng ca sĩ mà người vợ sẵn sàng rũ bỏ tình cảm bao năm với chồng và theo ông bầu ca sĩ lên thành phố.
Xem thêm