Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

7+ | 2018 | 50 tập

Xem phim

Không khiến người xem phải thất vọng, bộ phim đã đưa họ đến với đủ các cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, đến đau thương của chuyện tình của cặp đôi chính Dịch Liên Khải và Tần Tang, hai con người định sẵn có duyên nhưng không đủ phận. “Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ” lấy bối cảnh thời dân quốc khi các thế lực đều như hổ đói, luôn sẵn sàng cắn xé để tranh giành quyền lực. Nổi bật trong thời loạn lạc ấy là câu chuyện về Tam thiếu gia Dịch Liên Khải (Lan Pha) – là một người vô cùng thông minh, mưu trí nhưng lại tạo cho mình cái vỏ ăn chơi trụy lạc – cùng người con gái anh yêu Tần Tang. Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn đã xây dựng Dịch Liên Khải là người vô cùng chung thủy nhưng lại rất mâu thuẫn trong tình cảm. Cùng Tần Tang gặp gỡ nhau khi còn nhỏ, anh đã phải lòng cô bé cho mình kẹo ngậm và dỗ dành mình khi tiêm. Chỉ vì vài lần gặp gỡ để rồi dây dưa với nhau cả một đời.
Xem thêm

Danh sách tập

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 1 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 2 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 3 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 4 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 5 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 6 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 7 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 8 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 9 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 10 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 11 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 12 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 13 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 14 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 15 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 16 46 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 17 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 18 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 19 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 20 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 21 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 22 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 23 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 24 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 25 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 26 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 27 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 28 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 29 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 30 46 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 31 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 32 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 33 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 34 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 35 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 36 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 37 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 38 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 39 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 40 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 41 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 42 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 43 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 44 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 45 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 46 45 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 47 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 48 44 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 49 46 phút
Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ - Tập 50 46 phút