Vũ Khí Tối Mật - Weaponized

7+ | 2016 | 5444 phút

Xem phim

Một viên thám tử tư chuyên điều tra giết người phải ra tay ngăn chặn một người cha vì khao khát báo thủ mà sẽ thả ra một loại "virus robot" mà ông cho là sẽ phá hủy được phòng giam tên tội phạm đã giết chết con trai ông.
Xem thêm