Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars

7+ | 2020 | 34 tập

Xem phim

"Em Rất Thích Anh" xoay quanh chuyện tình éo le của Lục Tinh Thành và Đồng Tiểu Du. Trong phim, Lục Tinh Thành (Ngôn Thừa Húc đóng) - chủ biên tạp chí là người đẹp trai, giàu có, nổi tiếng và cực kỳ may mắn. Ngược lại, Đồng Tiểu Du (Thẩm Nguyệt đóng) là một cô gái kém may mắn nhưng luôn lạc quan. Hai người họ trong một lần vô tình hôn nhau thì vận may liền hoán đổi cho đối phương và từ đó mở ra một câu chuyện thần bí xa xưa của gia tộc Đồng Tiểu Du.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Ngôn Thừa Húc, Thẩm Nguyệt

Thể loại: PHIM BỘ HOT Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars - Tập 1 45 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars - Tập 2 47 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars - Tập 3 42 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars - Tập 4 39 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars - Tập 5 45 phút
Anh Rất Thích Em (Count Your Lucky Stars) - Tập 6 46 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 7 45 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 8 45 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 9 43 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 10 42 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 11 45 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 12 41 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 13 42 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 14 38 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 15 42 phút
Em Rất Thích Anh (Count Your Lucky Stars) - Tập 16 40 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 17 41 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 18 39 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 19 37 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 20 40 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 21 42 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 22 41 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát Song Song) - Tập 23 42 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 24 43 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 25 42 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 26 43 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 27 45 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 28 43 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 29 43 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 30 43 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 31 40 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 32 44 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 33 42 phút
Em Rất Thích Anh - Count Your Lucky Stars (Phát song song) - Tập 34 44 phút