Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption

7+ | 2020 | 59 tập

Xem phim

Bộ phim kể về thiếu nữ Chử Toàn Cơ trời sinh 6 giác quan không trọn vẹn, cùng đệ tử Ly Trạch Cung - Vũ Ti Phượng và một nhóm thiếu niên giang hồ nhiệt huyết. Họ cùng nhau đối mặt với tình yêu, những âm mưu và áp lực từ hai đời trước đời này, trải qua trắc trở nếm đủ vui buồn hợp tan. Một đường trưởng thành và gặt hái, nắm tay nhau đối phó những trận gió tanh mưa máu, viết nên một đoạn tiên hiệp truyền kỳ đầy sắc màu.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Trương Dư Hi, Viên Băng Nghiên, Thành Nghị, Hà Thịnh Minh

Thể loại: Tình cảm Dã sử - Cổ trang

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 1 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 2 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 3 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 4 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 5 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 6 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 7 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 8 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 9 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 10 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 11 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 12 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 13 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 14 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 15 46 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 16 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 17 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 18 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 19 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 20 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 21 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 22 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 23 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 24 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 25 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 26 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 27 46 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 28 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 29 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 30 46 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 31 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 32 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 33 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 34 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 35 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 36 47 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 37 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 38 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 39 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 40 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 41 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 42 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 43 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 44 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 45 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 46 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 47 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 48 48 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 49 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 50 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 51 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 52 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 53 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 54 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 55 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 56 50 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 57 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 58 49 phút
Lưu Ly Mỹ Nhân Sát - Love And Redemption (Phát Song Song) - Tập 59 49 phút