Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends

7+ | 2020 | 34 tập

Xem phim

"Hội Bạn Cực Phẩm" kể về nhóm bạn 5 quý ông U50 đã chơi chung thuở học đại học đến khi trưởng thành. Những vấn đề trong cuộc sống của họ như cơm áo gạo tiền, quan hệ xã hội, công việc, chuyện vợ chồng, sức khỏe… đều được miêu tả chân thật và gần gũi trong phim. Cái chết đột ngột của một thành viên trong nhóm bạn thân tên Chun Man Sik (Kim Won Hee) đã tạo bước ngoặt cho bộ phim. Nhịp phim sau đó dồn dập khi những người đàn ông trong nhóm bạn và tổ ấm của họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Yoo Jun-sang, Han Eun-jung

Quốc gia: Hàn Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 1 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 2 37 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 3 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 4 37 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 5 37 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 6 35 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 7 35 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 8 35 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 9 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 10 32 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 11 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 12 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 13 36 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 14 31 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 15 31 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 16 35 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 17 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 18 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 19 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 20 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 21 32 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 22 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 23 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 24 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 25 38 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 26 29 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 27 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 28 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 29 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 30 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 31 33 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 32 34 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 33 35 phút
Hội Bạn Cực Phẩm - Graceful Friends (Phát Song Song) - Tập 34 32 phút