Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again

7+ | 2020 | 43 tập

Xem phim

Bộ phim kể câu chuyện của Bác sĩ Hoàng Tự Lập (Nhiếp Viễn đóng) sau khi chịu cú sốc trong sự nghiệp lẫn tình cảm, bất ngờ được Phương Ngôn - một cảnh sát khu vực - giúp đỡ. Những ngây ngô, đau thương hay mất mát mà Hoàng Tự Lập đã trải qua trong công việc, tình cảm đã khiến cho anh đôi khi trở thành vị khách thân quen của Đồn cảnh sát. Nhưng cuối cùng, anh đã vượt qua tất cả, đứng lên từ vực thẳm, trở thành một người đàn ông vững chãi, trưởng thành. Cũng từ đó anh đón nhận thêm được nhiều tình người ấm áp cũng như tình yêu mới.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Mao Tuấn Kiệt, Tiễn Vịnh Thần, Ngô Cẩn Ngôn

Thể loại: Tình cảm Tâm Lý Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.0

Danh sách tập

Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 2 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 3 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 4 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 5 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 6 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 7 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 9 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 10 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 11 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 12 44 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 13 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 14 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 15 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 17 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 18 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 19 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 20 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 21 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 23 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 24 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 27 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 28 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 31 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 32 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 33 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 34 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 35 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 36 46 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 37 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 38 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 39 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 40 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 41 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 42 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 43 45 phút
Hạnh Phúc Lại Đến - Happiness Will Come Knocking Again (Phát Song Song) - Tập 44 46 phút