Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin

7+ | 2020 | 40 tập

Xem phim

"Thanh Thanh Tử Khâm" thuộc thể loại học đường cổ trang, được chuyển thể từ tiểu thuyết "Cung Học Hữu Phỉ" của tác giả Ngô Ngọc. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Lạc Thu Trì, một chàng thư sinh quyết tâm trở thành một nhà thơ vĩ đại. Anh thi vào Học Viện Trúc Tụ - nơi nuôi dưỡng, đào tạo tài năng thi nhân trẻ, gặp gỡ những anh tài khác và cả ý chung nhân đời mình. Tại nơi này, Lạc Thu Trì và hội bạn cùng nhau trải qua những khó khăn, vui có buồn có, cùng nhau trưởng thành, và rồi một câu chuyện tình lãng mạn nảy nở.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Phạm Thế Kỳ, Lữ Tiểu Vũ, Tạ Bân Bân

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 1 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 2 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 3 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 4 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 5 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 6 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 7 44 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 8 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 9 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 10 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 11 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 12 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 13 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 14 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 15 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 16 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 17 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 18 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 19 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 20 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 21 44 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 22 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 23 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 24 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 25 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 26 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 27 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 28 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 29 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 30 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 31 44 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 32 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 33 44 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 34 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 35 44 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 36 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 37 45 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 38 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 39 46 phút
Thanh Thanh Tử Khâm - Qing Qing Zi Jin (Phát Song Song) - Tập 40 46 phút