Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs

7+ | 2018 | 36 tập

Xem phim

Ngải Mễ Nhĩ mặc dù là người thừa kế duy nhất của chủ tịch tập đoàn EMT nhưng cô hoàn toàn khác biệt so với các thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Mễ Nhĩ sinh ra ở trong nước, lớn lên ở nước ngoài. Quá trình lớn lên dần tạo nên một Ngải Mễ Nhĩ độc lập quả quyết. Khi cha cô ép cô lấy chủ tịch tập đoàn Long Khoa là Hà Nhất Khôn, cô lặng lẽ trốn về nước, muốn tự mình nỗ lực để trở thành thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang tài ba. Không có cha ủng hộ, người bạn trai ngày trước ra đi không từ biệt, lại phải đối đầu với oan gia Hà Nhất Khôn. Liệu trong quá trình thực hiện ước mơ, những sự việc phát sinh có khiến cho giấc mơ của cô trở thành hiện thực?
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: An Dĩ Hiên, Chu Nhật Long, Ngô Giai Ni

Thể loại: Tình cảm Tâm Lý Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 7.0

Danh sách tập

Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 1 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 2 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 3 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 4 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 5 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 6 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 7 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 8 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 9 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 10 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 11 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 12 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 13 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 14 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 15 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 16 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 17 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 18 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 19 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 20 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 21 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 22 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 23 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 24 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 25 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 26 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 27 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 28 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 29 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 30 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 31 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 32 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 33 45 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 34 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 35 46 phút
Cô Nàng Hoàn Hảo - Yujie Retunrs - Tập 36 46 phút