Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred

7+ | 2018 | 52 tập

Xem phim

Hãy cùng dõi theo những cuộc phiêu lưu của Fred, cậu bé 13 tuổi, và một robot siêu năng lực tên là Friday, có thể biến thành bất cứ vật gì Fred thích, nhưng cũng có suy nghĩ riêng. Ngoài ra còn có Braunna, thực ra là đặc vụ Brains, một thành viên có kỹ năng cao của lực lượng an ninh giữa các thiên hà và được giao nhiệm vụ bảo vệ trái đất trước khi một cuộc tấn công người ngoài hành tinh xảy ra.
Xem thêm

Thông tin

Thể loại: Hoạt Hình

Quốc gia: es

Đánh giá: 6.0

Danh sách tập

Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 1 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 2 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 3 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 4 11 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 5 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 6 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 7 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 8 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 9 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 10 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 11 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 12 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 13 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 14 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 15 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 16 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 17 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 18 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 19 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 20 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 21 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 22 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 23 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 24 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 25 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 26 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 27 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 28 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 29 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 30 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 31 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 32 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 33 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 34 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 35 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 36 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 37 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 38 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 39 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 40 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 41 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 42 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 43 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 44 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 45 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 46 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 47 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 48 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 49 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 50 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 51 12 phút
Đặc Vụ Siêu Đẳng - Lucky Fred - Tập 52 12 phút