Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures

7+ | 2017 | 39 tập

Xem phim

Võ Công và Khương Lê là một cặp đôi nghiên cứu sinh tại Thượng Hải. Sau khi tốt nghiệp, dù bị cha mẹ phản đối nhưng vẫn quyết tâm kết hôn với nhau. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh khó khăn liên tiếp khiến không chỉ gia đình nhỏ của họ mà cả gia đình cha mẹ cũng gặp bất hòa và bất mãn. Chưa giải quyết xong được vấn đề này, thì người tình cũ của Võ Công là Nhạc Tiểu Thanh đột ngột xuất hiện, cho anh biết về sự tồn tại của một đứa con 5 tuổi. Mâu thuẫn của gia đình nhỏ dẫn đến bất hòa của cả gia tộc, mẹ của Khương Lê càng thúc giục cô ly hôn. Cuộc hôn nhân của họ một lần nữa đứng bên bờ vực sụp đổ.
Xem thêm

Danh sách tập

Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 1 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 2 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 3 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 4 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 5 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 6 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 7 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 8 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 9 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 10 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 11 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 12 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 13 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 14 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 15 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 16 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 17 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 18 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 19 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 20 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 21 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 22 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 23 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 24 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 25 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 26 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 27 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 28 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 29 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 30 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 31 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 32 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 33 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 34 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 35 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 36 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 37 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 38 44 phút
Mật Đắng Tình Yêu - Marriage Adventures - Tập 39 44 phút