Báu Vật Của Cha - The Family

7+ | 2018 | 52 tập

Xem phim

Đồng Vi, một thiên tài đàm phán, là ngôi sao của Cơ quan Đàm phán quốc tế CAEA, gặp Tạ Hiểu Phi qua cuộc đàm phán thương mại. Hiểu Phi đồng thời là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn liên quốc gia, nhưng lại không hề muốn làm việc cho công ty của gia đình. Đồng Vi và Hiểu Phi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hiểu Phi nhiều lần phá hỏng buổi đàm phán. Đồng Vi lại là một người tập trung hoàn toàn vào công việc. Chuyện tình cảm của họ gặp phải sự phản đối của CAEA và gia đình Hiểu Phi, cùng sự chen ngang của Tần Thiên Vũ và Triệu Tiểu Hy. Đến một ngày, gia đình Tạ Hiểu Phi gặp khó khăn và phải đối diện với việc phá sản. Nhờ sự giúp đỡ của Đồng Vi, họ mới có thể lấy lại cổ phần. Vài năm sau đó, Đồng Vi gặp lại Tạ Hiểu Phi trên bàn đàm phán trong trạng thái bối rối và rung động như thuở ban đầu. Trong phim không chỉ có yếu tố ngọt ngào của tình yêu mà còn là yếu tố khắc nghiệt, những khó khăn, thành tựu, vinh quang đổi lấy bằng sự nỗ lực cố gắng của nghề đàm phán.
Xem thêm

Danh sách tập

Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 1 47 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 2 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 3 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 4 45 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 5 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 6 45 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 7 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 8 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 9 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 10 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 11 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 12 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 13 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 14 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 15 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 16 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 17 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 18 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 19 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 20 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 21 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 22 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 23 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 24 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 25 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 26 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 27 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 28 45 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 29 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 30 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 31 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 32 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 33 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 34 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 35 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 36 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 37 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 38 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 39 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 40 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 41 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 42 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 43 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 44 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 45 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 46 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 47 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 48 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 49 42 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 50 43 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 51 44 phút
Báu Vật Của Cha - The Family - Tập 52 44 phút