Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The legend of Phoenix

7+ | 2019 | 41 tập

Xem phim

"Truyền Thuyết Phượng Hoàng" là câu chuyện về một thời loạn thế, xoay quanh vị nguyên soái kiêu hùng của Đại Lương Ngụy Quảng và người con gái bình dân về sau trở thành Quý phi Diệp Ngưng Chi. Diệp Ngưng Chi là một cô gái lương thiện chân phương. Một lần, cô theo đoàn kịch vào cung biểu diễn mừng thọ của Hoàng Thái Hậu, không ngờ bị Trưởng công chúa ra tay hãm hại. May thay lại được Ngụy Quảng ra tay tương cứu, từ đó bắt đầu mối lương duyên đầy sóng gió giữa hai người.
Xem thêm

Thông tin

Diễn viên: Hà Hoằng San, Từ Chính Khê, Tào Hy Văn

Thể loại: Tình Cảm

Quốc gia: Trung Quốc

Đánh giá: 8.1

Danh sách tập

Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 1 39 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 2 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 3 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 4 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 5 42 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 6 42 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 7 42 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 8 41 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 9 42 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 10 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 11 42 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 12 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 13 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 14 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 15 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 16 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 17 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 18 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 19 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 20 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 21 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 22 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 23 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 24 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 25 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 26 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 27 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 28 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 29 44 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 30 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 31 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 32 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 33 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 34 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 35 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 36 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 37 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 38 46 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 39 47 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 40 45 phút
Truyền Thuyết Phượng Hoàng - The Legend of Phoenix - Tập 41 44 phút